Skip to content

Biblio logo: Used, Rare and Collectible Books for Sale

Search Results:

You searched for:
  • ISBN (13): 9781770767140
Results 1 - 1 of 1
  • 1
Detyra Ime
More Photos

Detyra Ime: Vëllimi i parë: Llogaritja

by Jarl Alé de Basseville

  • New
  • paperback
  • First
Condition
New
Binding
Paperback
ISBN 13
9781770767140
ISBN 10
1770767142
Quantity-available
15
Seller
Dorval, Quebec
Seller rating:
This seller has earned a 5 of 5 Stars rating from Biblio customers.
Item Price
$15.44
$6.50 shipping to USA

Show Details

Description:
Disa njerëz besojnë se kalorësia është vetëm një dashuri e së kaluarës, një kujtim i butë për ëndërruesit nostalgjikë, por nuk është kështu. Kalorësia e zemrës dhe e shpirtit ekziston edhe sot. Është një pasuri e trashëguar nga paraardhësit tanë që dinin ta ndërtonin botën në të cilën ne zhvillohemi, por që ne shpesh përpiqemi ta shkatërrojmë për joshjen e thjeshtë të fitimit dhe të fuqisë, ose me egoizëm të pastër individualist. Jarl Alé de Basseville është anëtar i këtyre kalorësve të kohërave moderne, të atyre që ndërgjegjja e të cilëve rritet në nivelin e njerëzve për të zhdukur të vërtetat që do të transformojnë botën aktuale. Ai është personi që denoncon dhe i cili nuk ka frikë nga asgjë: "kjo Europë nxiton në kanalizimet e pakujdesisë dhe të fluturimeve të ndërsjella, duke u krijuar nga institucionet që krijohen nga skemat e vogla zgjedhore". Pasardhës i fuqishëm i mbretit të Anglisë Uilliam Pushtuesi, i kreut… Read More
Item Price
$15.44
$6.50 shipping to USA
  • 1
We sell rare and collectible books from independent booksellers

Didn’t find what you’re looking for?

Try adding this search to your want list. Millions of books are added to our site everyday and when we find one that matches your search, we’ll send you an e-mail. Best of all, it’s free.

Add to Want List
Book lovers can save on books by joining our Bibliophiles club

Are you a frequent reader or book collector?

Join the Bibliophile’s Club and save 10% on every purchase, every day — up to $25 savings per order!

Biblio is a socially responsible company

Social Responsibility

Did you know that since 2004, Biblio has used its profits to build 16 public libraries in rural villages of South America?