Skip to content

Search Results: Church History from Christison Rare Books, IOBA SABDA

You searched for:
 • Subject: Church History from Christison Rare Books, IOBA SABDA
Results 1 - 20 of 30
No image available

Bewaar het pand u toebetrouwd

by Gereformeerde Kerk in Zuid Afrika

 • Used
 • Hardcover
Condition
Used
Binding
Hardcover
Quantity Available
1
Seller
Port Elizabeth, South Africa
Seller rating:
This seller has earned a 5 of 5 Stars rating from Biblio customers.
Item Price
$15.47
$18.69 shipping to USA

Show Details

Description:
(Amsterdam & Pretoria, Boekhandel voorheen Höveker & Wormser, no date, foreword dated 1904). Drie en vijftig leerredenen over verscheidene stoffen door eenige predikanten der Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika. Original cloth, little scuffed, light wear on the hinges, chipped at the head of the spine, pp. 589 + iv. Light foxing on the preliminary pages and text edges. One of the sermons likens Paul Kruger to Moses. .
Item Price
$15.47
$18.69 shipping to USA
No image available

Boustowwe vir die geskiedenis van die Nederduits-Gereformeerde Kerk in die Transgariep.

by Gerdener, (Dr.) G.B.A. (compiler)

 • Used
 • Hardcover
Condition
Used
Binding
Hardcover
Quantity Available
1
Seller
Port Elizabeth, South Africa
Seller rating:
This seller has earned a 5 of 5 Stars rating from Biblio customers.
Item Price
$15.47
$18.69 shipping to USA

Show Details

Description:
(Cape Town, 1930). Small quarto, no dustwrapper, original blue cloth, pp. 788. Ownership inscription to front endpaper, some foxing. Good condition. A compilation of early documents relating to the history of the Dutch Reform Church in South Africa beyond the Orange River. .
Item Price
$15.47
$18.69 shipping to USA
No image available

De Handelingen der zeven eerste Vergaderingen van de Algemeene Synode der Nederduitsch Gereformeerde Kerk van Zuid-Afrika

by Nederduitsch Gereformeerde Kerk van Zuid-Afrika

 • Used
 • Hardcover
Condition
Used
Binding
Hardcover
Quantity Available
1
Seller
Port Elizabeth, South Africa
Seller rating:
This seller has earned a 5 of 5 Stars rating from Biblio customers.
Item Price
$25.78
$18.69 shipping to USA

Show Details

Description:
(Cape Town, 1883). Quarto, recent brown half-leather, cloth boards, complex pagination, minutes of several sessions bound together; approximately 400 pages. Some wrappers preserved. A few minor faults. .
Item Price
$25.78
$18.69 shipping to USA
No image available

De drank kwestie

by Malan, D.G.

 • Used
 • Paperback
Condition
Used
Binding
Paperback
Quantity Available
1
Seller
Port Elizabeth, South Africa
Seller rating:
This seller has earned a 5 of 5 Stars rating from Biblio customers.
Item Price
$6.45
$18.69 shipping to USA

Show Details

Description:
(Cape Town, De Zuid-Afrikaanse Bijbelvereniging, 1920). Wraps, pp. 20. .
Item Price
$6.45
$18.69 shipping to USA
No image available

De kracht van Jezus' bloed

by Murray, Andrew

 • Used
 • Hardcover
Condition
Used
Binding
Hardcover
Quantity Available
1
Seller
Port Elizabeth, South Africa
Seller rating:
This seller has earned a 5 of 5 Stars rating from Biblio customers.
Item Price
$10.31
$18.69 shipping to USA

Show Details

Description:
(Amsterdam and Cape Town, Jacques Dusseau, no date, preface dated 1894). Original black cloth, scuffed, patterned endpapers, pp. 208. Ownership inscription on the title-page, light browning of the title-page and last page of text. Small note on the rear pastedown endpaper. .
Item Price
$10.31
$18.69 shipping to USA
No image available

Die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika 1859-1959. Gedenkboek by geleentheid van die Eeufees. Uitgegee in opdrag van die Algemene Sinode deur die Deputaatskap vir die Eeufees

by van der Vyver, G. C. P., and others (editorial committee)

 • Used
 • Signed
Condition
Used
Quantity Available
1
Seller
Port Elizabeth, South Africa
Seller rating:
This seller has earned a 5 of 5 Stars rating from Biblio customers.
Item Price
$38.68
$18.69 shipping to USA

Show Details

Description:
(Potchefstroom: Die Kerkblad, 1959). 4to; original green rexine, lettered in gilt on spine and upper cover; pp. 418; photographs, artwork and facsimiles. Afrikaans text. Trace of foxing to endpapers; earlier owner's name signed on front free endpaper. Very good condition. This is a history of South Africa's Gereformeerde Kerk, established in 1859 after a prolonged theological dispute with the Dutch Reformed Church. .
Item Price
$38.68
$18.69 shipping to USA
No image available

Die Groot Kerk: 100 jaar oud

by Oberholster, J.A.S.

 • Used
 • Hardcover
Condition
Used
Binding
Hardcover
Quantity Available
1
Seller
Port Elizabeth, South Africa
Seller rating:
This seller has earned a 5 of 5 Stars rating from Biblio customers.
Item Price
$10.31
$18.69 shipping to USA

Show Details

Description:
(no place, prob. Cape Town, no date, foreword dated 1941). Original blue cloth, pp.86, illustrations. .
Item Price
$10.31
$18.69 shipping to USA
No image available

Die Teologiese Seminarium van Stellenbosch: 1858-1963

by Ferreira, I.L.

 • Used
Condition
Used
Quantity Available
1
Seller
Port Elizabeth, South Africa
Seller rating:
This seller has earned a 5 of 5 Stars rating from Biblio customers.
Item Price
$10.31
$18.69 shipping to USA

Show Details

Description:
(Pretoria, Makro Boeke, 1979). Pictorial dustwrapper, pp. 345, illustrations. .
Item Price
$10.31
$18.69 shipping to USA
No image available

Ds. P.G.J. Meiring en sy mense

by Meiring, J.G. & others

 • Used
 • Hardcover
Condition
Used
Binding
Hardcover
Quantity Available
1
Seller
Port Elizabeth, South Africa
Seller rating:
This seller has earned a 5 of 5 Stars rating from Biblio customers.
Item Price
$10.31
$18.69 shipping to USA

Show Details

Description:
(Cape Town, Struik, 1964). Small quarto, original cloth, lightly fishmothed, pp. 84, illustrations. Biography of this Dutch Reformed Church minister who served in Johannesburg during the Anglo-Boer War; also Editor of Die Kerkbode; written by his son. .
Item Price
$10.31
$18.69 shipping to USA
No image available

Een terugblik op kerkelijke en Godsdienstige toestanden in de Transvaal

by Bosman, H.S.

 • Used
 • Hardcover
Condition
Used
Binding
Hardcover
Quantity Available
1
Seller
Port Elizabeth, South Africa
Seller rating:
This seller has earned a 5 of 5 Stars rating from Biblio customers.
Item Price
$15.47
$18.69 shipping to USA

Show Details

Description:
(Cape Town, Van de Sandt de Villiers, 1923). Original brown cloth, little worn, pp. 154, portrait. Endpapers a little foxed. 'In de volgende bladzijden, wil de schrijver ons vooral een duidelijk overzicht geven van de gebeurtenissen, die aanleiding gegeven hebben tot het ontstaan der Vereenigde Kerk, en aantoonen hoe het gekomen is, datt ondanks die vereeniging er toch nog een Hervormde naast de Vereenigde Kerk bestaat.' .
Item Price
$15.47
$18.69 shipping to USA
Gedenkboek van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente te Prins Albert. 'n Geskiedkundige...

Gedenkboek van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente te Prins Albert. 'n Geskiedkundige oorsig van sy honderdjarige bestaan 1842-1942

by 'n Seun van die Gemeente

 • Used
 • Hardcover
Condition
Used
Binding
Hardcover
Quantity Available
1
Seller
Port Elizabeth, South Africa
Seller rating:
This seller has earned a 5 of 5 Stars rating from Biblio customers.
Item Price
$25.78
$18.69 shipping to USA

Show Details

Description:
(Cape Town: [printed by] Nasionale Pers, 1942). 8vo; original dark green cloth, blocked in black on upper cover; pp. (viii) + 117; photographs in text. A little foxing to endpapers, edges and outermost leaves. Very good condition. Afrikaans text. (Nienaber I, p. 333) "Die kerkraad het dit aan die skrywer opgedra om 'n gedenkboekie in verband met die honderdjarige bestaan van die gemeente op te stel, en die resultaat van sy arbeid moet dan ook as 'n gedenkboekie, puur en simpel, bejeën word. Die informasie en inhoud daarvan is hoofsaaklik 'n opsomming van die annale van die gemeente soos in die notule van die plaaslike kerkraadsvergaderings vervat word. Uit die Kerkargief in Kaapstad, Die Kerkbode, die koerante, soos die Zuid-Afrikaan en Standard and Mail, en Imperiale en Kaapse blouboeke is ander gegewens geput. Verder, as 'n seun wat in die gemeente opgegroei het, het die skrywer ook oor feite beskik en van manne en vroue en gebeurtenisse in die gemeente kennis… Read More
Item Price
$25.78
$18.69 shipping to USA
No image available

Gedenkboek van het Victoria-Kollege

by Brümmer, N.J., J.J. Smith (editors)

 • Used
 • Hardcover
Condition
Used
Binding
Hardcover
Quantity Available
1
Seller
Port Elizabeth, South Africa
Seller rating:
This seller has earned a 5 of 5 Stars rating from Biblio customers.
Item Price
$20.63
$18.69 shipping to USA

Show Details

Description:
(Die Unie van Oudstudenten, 1918). Large octavo, original purple cloth, gilt-blocked, unevenly faded, pp. 198, plates. Owner's inscription on the front free endpaper, hinges slightly tender. .
Item Price
$20.63
$18.69 shipping to USA
No image available

Geschiedenis van de Nederduits Hervormde Kerk in Zuid-Afrika: Deel I

by Engelbrecht, S.P.

 • Used
 • Hardcover
Condition
Used
Binding
Hardcover
Quantity Available
1
Seller
Port Elizabeth, South Africa
Seller rating:
This seller has earned a 5 of 5 Stars rating from Biblio customers.
Item Price
$20.63
$18.69 shipping to USA

Show Details

Description:
(Amsterdam & Pretoria, J.H. de Bussy, 1920). Royal octavo, original maroon cloth, a little rubbed, spine lettering faded, pp. 133 + clxxxiv, frontispiece portrait, plates. Text lightly browned. .
Item Price
$20.63
$18.69 shipping to USA
No image available

Hermanus Stephanus Bosman: 1848-1933

by Du Toit, F.G.M.

 • Used
Condition
Used
Quantity Available
1
Seller
Port Elizabeth, South Africa
Seller rating:
This seller has earned a 5 of 5 Stars rating from Biblio customers.
Item Price
$10.31
$18.69 shipping to USA

Show Details

Description:
(Pretoria, N.G. Kerkboekhandel, 1979). Pictorial dustwrapper, little torn, with very slight loss, pp. 243, plates. Bosman served as minister of the Dutch Reformed Church in Pretoria for fifty years. .
Item Price
$10.31
$18.69 shipping to USA
No image available

Het Christelijk huisgezin. Een boek voor ouders

by Dreyer, A.

 • Used
 • Hardcover
Condition
Used
Binding
Hardcover
Quantity Available
1
Seller
Port Elizabeth, South Africa
Seller rating:
This seller has earned a 5 of 5 Stars rating from Biblio customers.
Item Price
$10.31
$18.69 shipping to USA

Show Details

Description:
(Cape Town, the author, 2nd enlarged edition, no date, foreword dated 1909). 16mo, original cloth-backed printed paper over boards,edges a little rubbed, slight wear to corners of boards, pp. 216. Short tears and light foxing in the endpapers. Advice for Parents. Dutch text. .
Item Price
$10.31
$18.69 shipping to USA
John Daniel Kestell, 1854-1941: outobiografies beskryf

John Daniel Kestell, 1854-1941: outobiografies beskryf

by Van Schoor, M. C. E.

 • Used
 • Hardcover
Condition
Used
Binding
Hardcover
Quantity Available
1
Seller
Port Elizabeth, South Africa
Seller rating:
This seller has earned a 5 of 5 Stars rating from Biblio customers.
Item Price
$12.25
$18.69 shipping to USA

Show Details

Description:
(Bloemfontein: Oorlogsmuseum van die Boererepublieke, 1992). Octavo, pictorial paper over boards, pp. 389, plates. Small hand-stamp on the half-title- and title-page. Very good. The subject was an N.G. Church minister, Bible translator, writer and cultural leader. .
Item Price
$12.25
$18.69 shipping to USA
No image available

Klag teen die H. Eerw. Professor Johannes du Plessis, D.D., D.Litt.; ingebring deur die Kuratorium van die Teologiese Seminarium, Stellenbosch;

by Malherbe, E.G.; J.C. Truter & C.C. Nepgen

 • Used
 • Paperback
Condition
Used
Binding
Paperback
Quantity Available
1
Seller
Port Elizabeth, South Africa
Seller rating:
This seller has earned a 5 of 5 Stars rating from Biblio customers.
Item Price
$7.74
$18.69 shipping to USA

Show Details

Description:
(no place, no date). en die behandeling daarvan deur die H. Eerw. Ring van Stellenbosch, in sy sitting te Caledon, op die 14e tot 16e Augustus 1928. Quarto, wraps, unevenly faded and a little frayed, pp. 49. A little creasing. .
Item Price
$7.74
$18.69 shipping to USA
No image available

Korte Preeken; door Ds. J.H. van Wyk . Emeritus Leeraar der Ned. Ger. Kerk van Zuid Afrika

by Van Wijk, J.H.

 • Used
 • Hardcover
Condition
Used
Binding
Hardcover
Quantity Available
1
Seller
Port Elizabeth, South Africa
Seller rating:
This seller has earned a 5 of 5 Stars rating from Biblio customers.
Item Price
$10.31
$18.69 shipping to USA

Show Details

Description:
(Cape Town, Townshend, Taylor and Snashall, printers, 1898). Demy octavo, original cloth, a little worn, particularly along the edges, and slightly water-stained, creased at the spine, pp. 245. Ownership inscription on the front free endpaper, some light foxing. Fair condition. .
Item Price
$10.31
$18.69 shipping to USA
No image available

Kwartmillenniumgedenkboek van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente, Paarl. 'n Oorsig van die Geskiedenis van die Gemeente: 1691-1941

by Mentz, J.F. & others

 • Used
 • Hardcover
Condition
Used
Binding
Hardcover
Quantity Available
1
Seller
Port Elizabeth, South Africa
Seller rating:
This seller has earned a 5 of 5 Stars rating from Biblio customers.
Item Price
$10.31
$18.69 shipping to USA

Show Details

Description:
(Paarl, no date, circa 1941). Pictorial cloth, slightly rubbed and spine slightly faded, pp. 399, illustrations. Gift inscription on the front free endpaper, light foxing on the endpapers and text edges. .
Item Price
$10.31
$18.69 shipping to USA
No image available

Kwartmillenniumgedenkboek van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente, Paarl. 'n Oorsig van die Geskiedenis van die Gemeente: 1691-1941

by Mentz, J.F. & others

 • Used
 • Hardcover
Condition
Used
Binding
Hardcover
Quantity Available
1
Seller
Port Elizabeth, South Africa
Seller rating:
This seller has earned a 5 of 5 Stars rating from Biblio customers.
Item Price
$10.31
$18.69 shipping to USA

Show Details

Description:
(Paarl: Kerkraad van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente, [1941]). 8vo; original burgundy cloth; pictorial gilt upper cover; pp. xv + (i) + 399; monochrome illustrations. Spine somewhat fishmothed; endpapers foxed. Good condition. Afrikaans text. "U word hier aangebied die geskiedenis van die tweehonderd-en-vyftigjarige bestaan van een van die oudste gemeentes van die N.G. Kerk, en omdat die gemeente sy ontstaan dank aan die Hugenote, het u hier terselfdertyd die geskiedenis van hulle strewe, stryd en lyding." .
Item Price
$10.31
$18.69 shipping to USA
Add to Want List

Didn’t find what you’re looking for?

Try adding this search to your want list. Millions of books are added to our site everyday and when we find one that matches your search, we’ll send you an email. Best of all, it’s free.

Add to Want List
Book lovers can save on books by joining our Bibliophiles club

Are you a frequent reader or book collector?

Join the Bibliophile's Club and save 10% on every purchase, every day — up to $20 savings per order!

Biblio is a socially responsible company

Social Responsibility

Did you know that since 2004, Biblio has used its profits to build 16 public libraries in rural villages of South America?