Sign In | Register

Christison Rare Books, IOBA SABDA

Recent arrivalsNext >

Ethnography and Condition of South Africa Before A.D. 1505

By Theal, George McCall

(London: George Allen and Unwin, 1919). Demy 8vo; original maroon cloth, lettered in gilt on spine, with gilt publisher's device to upper cover; pp. xx + 466, incl. index; illustrations. Spine gilt a little dull; light wear to extremities; earlier owner's pencilled name to front pastedown; edges, endpapers and outermost leaves foxed. Very good condition. (SABIB 4, p. 476) "Being a description of the inhabitants of the country south of the Zambesi and Kunene rivers in A.D. 1505. Together with all that can be learned from ancient books and modern research of the condition of South Africa from the earliest time until its discovery by Europeans." .

$40.54

'n Duitser aan die Kaap, 1724-1765. Die lewe en loopbaan van Hendrik Schoeman

By Schoeman, Karel

(Pretoria: Protea Boekhuis, 2004) 1869190483. 8vo; charcoal boards, lettered in white on spine; laminated pictorial dustwrapper; pp. 515, incl. index; maps. Some foxing to endpapers. Very good condition. Afrikaans text. "Aan die hand van eietydse dokumentasie het Karel Schoeman in hierdie boek die lewe herkonstrueer van sy Suid-Afrikaanse stamvader, die Duitser Hendrik Schoeman uit Sleeswyk-Holstein, wat in 1724 as matroos in diens van die VOC die Kaap bereik het, 'n prekêre bestaan gemaak het as veeboer in die binneland van Suid-Afrika, en in 1765 in armoede in die huidige Klein-Karoo oorlede is. Soos Schoeman opmerk, is hierdie man in verskeie opsigte geskik om as 'tipiese' stamvader uit die Kompanjiestyd beskou te word. 'n Duitser aan die Kaap sluit die biografiese drieluik af wat begin is met Merksteen: 'n dubbelbiografie (1998) en voortgesit met Die laaste Afrikaanse boek: outobiografiese aantekeninge (2002)." .

$30.40

Irma Stern: the early years, 1894-1933

By Schoeman, Karel

(Cape Town: South African Library, 1994) 0869681125. 280 x 210 mm; laminated pictorial wrappers; pp. 127, incl. index; illustrated. Edges of wrappers somewhat curled; slight trace of damp-stain to bottom edge and fore-corner. Good to very good condition. "In view of her stature in the world of South African art, and the fact that she is among the most gifted women yet born in South Africa, it is surprising that so little has been published on Irma Stern, and that there is nothing which even remotely resembles a satisfactory biography. ... The biographical study ... which is herewith presented ... concerns only the years up to 1933, a well-defined period in Irma Stern's life for which there is abundant written material in the Library; ... it is intended specifically to be of use to the reader and researcher who cannot read German and is not acquainted with the German world in which Stern grew up and developed as an artist ..." .

$40.54

'A thorn bush that grows in the path'. The missionary career of Ann Hamilton, 1815-1823

By Schoeman, Karel

(Cape Town: South African Library, 1995) 0869681133. South African Library General Series, Number 23. 210 x 147 mm; pictorial wrappers; pp. 94, incl. index; contemporary illustrations in text. Lower cover very slightly rubbed. Very good condition. "Ann Hamilton, as the wife of a missionary artisan, was not expected to be more than an assistant to her husband, and when she tried to establish a wider field of activity for herself, she speedily incurred the powerful and effective hostility of both Dr Philip and Robert Moffat. ... [Her] life ... with its limitations and frustrations ... is to be regarded as typical of the lot of women on the mission field in the early nineteenth century". .

$33.78

Die Suidhoek van Afrika: geskrifte oor Suid-Afrika uit die Nederlandse tyd, 1652-1806

By Schoeman, Karel (translator and editor)

(Pretoria: Protea Boekhuis, 2002) 1919825525. 8vo; turquoise boards, lettered in white on spine; laminated pictorial dustwrapper; pp. 255, incl. index; contemporary illustrations. Dustwrapper very slightly rubbed, with trace of curl to edges; boards a touch shelf-rubbed; occasional fox spot. Very good condition. Afrikaans text. "Vir byna 150 jaar, van 1652 tot 1795, was die Kaap die Goeie Hoop 'n kolonie van die Nederlandse Oos-Indiese Kompanjie, terwyl die kulturele, politieke en emosionele verbintenisse met Nederland oor 'n nog langer tydperk gestrek het. In Die Suidhoek van Afrika het Karel Schoeman meer as 'n honderd eietydse geskrifte uit en oor die Kaap - briewe, joernale, reisbeskrywings, preke, verslae, notule en inventarisse - versamel en vertaal wat gesamentlik 'n veelsydige beeld gee van die lewe in Suid-Afrika gedurende die 'Hollandse tyd'. Terselfdertyd dien die verbindende teks en kommentaar wat by die vertalings verstrek word as 'n lewendige en leesbare oorsig van meer as tweehonderd jaar se Suid-Afrikaanse geskiedenis." .

$33.78

The Cape Odyssey 101

By Athiros, Gabriel, and others (compilers)

(Cape Town: Historical Media, 2013). 244 x 176 mm. Laminated pictorial wrappers; pp. 192, incl. index; lavishly illustrated with contemporary photographs and artwork, in monochrome and full colour, plus some modern photographs. Fine condition. Issue 101: "This volume includes a number of articles that have appeared in The Cape Odyssey tabloid during 2011 and 2012. In this way Historical Media is endeavouring to preserve these interesting articles for posterity." .

$16.22

J. J. Kicherer en die vroeë sending, 1799-1806

By Schoeman, Karel

(Cape Town: South African Library, 1996) 0860681141. 220 x 148 mm; laminated pictorial wrappers; pp. 295, incl. index; plates; map. Wrappers ever so slightly rubbed; merest trace of foxing to reverse of cover. Very good condition. Afrikaans text. "J.J. Kicherer was lid van die eerste groepie sendelinge wat deur die Londense Sendinggenootskap uitgestuur is na die Kaap: hy het onder die Boesmans aan die Sakrivier oorkant die koloniale grens gewerk, en die sending onder die Korana en Basters van die Transoranje begin. Sy kortstondige eietydse roem was egter te danke aan sy geslaagde werk in die Bastergemeente op die stasie Zakrivier en die besoek wat hy in 1803-04 met drie sogenaamde 'Hottentotte' aan Europa gebring het. In 1806 het Kicherer predikant van die Hollandse Kerk op Graaff-Reinet geword, maar gedurende die sewe jaar van sy kort sendingloopbaan het hy met 'n wye verskeidenheid van bevolkingsgroepe te make gekry, en sy lewensverhaal bevat 'n groot hoeveelheid inligting oor die vroeë Kaapse sending, en oor die lewe aan die Kaap, aan die Noordgrens en in die Transoranje aan die begin van die negentiende eeu." .

$67.57

The Anglo-Boer War 1899-1902

By Pretorius, F.

(Cape Town: Don Nelson, 1985) 0909238987. 4to; original blue boards; laminated pictorial dustwrapper; pictorial endpapers; pp. 96, incl. index; liberally illustrated with contemporary photographs and artwork, maps. Some tape marks to reverse of dustwrapper; edges very slightly tanned. Very good condition. "Few books on the Anglo-Boer War have been able to offer so many striking colour illustrations, plus numerous black and white photographs, cartoons and sketches that will be fresh in their impact." .

$10.13

Afskeid van Europa. Aantekeninge

By Schoeman, Karel

(Pretoria: Protea Boekhuis, 2017) 9781485304708. 8vo; original olive-green boards; laminated pictorial dustwrapper; pp. 267, incl. index. Fine condition. Afrikaans text. "In Afskeid van Europa, wat as Karel Schoeman se laaste reisbeskrywing bedoel is, is aantekeninge oor twee kort besoeke aan 'n aantal Europese stede saamgevat. Dit behels 'n afskeid van Amsterdam en Berlyn, 'n eerste kennismaking met Dresden, 'n nadere kennismaking met Salzburg, en 'n meer uitgebreide verkenning van Wene." .

$40.54

Kolonie aan die Kaap: Jan van Riebeeck en die vestiging van die eerste blankes, 1652-1662

By Schoeman, Karel

(Pretoria: Protea Boekhuis, 2010) 9781869192716. Kolonie aan die Kaap 3. 8vo; original brown boards; laminated pictorial dustwrapper; pp. 436, incl. index. Lower panel of dustwrapper slightly rubbed. Near-fine condition. Afrikaans text. "Kolonie aan die Kaap is die derde deel van 'n vyfdelige werk wat dieselfde oorkoepelende titel dra. Dit beskryf die totstandkoming van die VOC se verversingspos aan die Kaap, tesame met die manier waarop dit onder Jan van Riebeeck gedurende die eerste jare reeds tot kolonie uitgegroei het." .

$40.54

Riviereland: twee besoeke aan Nederland

By Schoeman, Karel

(Pretoria: Protea Boekhuis, 2011) 9781869194970. 8vo; olive-green boards; laminated pictorial dustwrapper; pp. 398, incl. index; maps. Slight curl to top edge of dustwrapper. Near-fine condition. Afrikaans text. "In Riviereland word twee besoeke aan Nederland beskryf, en meer besonderlik 'n langer verblyf in die provinsie Gelderland vir navorsing oor die VOC-tyd aan die Kaap. Telkens weer word die boeiende verslag van 'n verblyf in die buiteland dus verlig en verryk deur herinnerings aan en verbintenisse met die vroeë koloniale geskiedenis van Suid-Afrika en die skrywer se eie familiegeskiedenis." .

$47.30

Die kort sendingloopbaan van Sophia Burgmann, 1805 - 1812

By Schoeman, Karel

(Cape Town: South African Library, 1994) 0869681109. South African Library General Series, Number 20. 210 x 148 mm; pictorial wrappers; pp. 97, incl. index; contemporary illustrations in text. Near-fine condition. Afrikaans text. "Die ervarings en prestasies van sendelinge in Suid-Afrika is in hul eie tyd uitvoerig in briewe, dagboeke, verslae, boeke en sendingtydskrifte beskryf, en word tans nog deur navorsers ondersoek. Aan die lotgevalle van hul eggenotes is en word daar egter minder aandag geskenk, en slegs deur die moeisame opsoek en saamvoeg van inligting uit genoemde bronne kan genoeg algemene agtergrond en toevallige detail herwin word om 'n onvolledige mosaiekbeeld van 'n bepaalde vrouelewe te vorm. 'n Voorbeeld hiervan is die lewensverhaal van Sophia Burgmann (1769-1812), eggenote van die sendeling Christian Albrecht van Warmbad in die huidige Namibië, en daarby terloops ook die eerste vroulike sendeling in eie reg wat in Suider-Afrika gewerk het. Terwyl daar betreklik min oor haar vasgestel kon word, is haar lewe nog aangrypend genoeg-én tipies genoeg-om aandag te verdien, en verskaf dit tewens heelwat inligting oor die lotgevalle van ander vroue op die sendingveld in hierdie tyd." .

$27.03

Armosyn van die Kaap: die wêreld van 'n slavin, 1652-1733

By Schoeman, Karel

(Cape Town: Human & Rousseau, 2001) 0798141093. 8vo; original brown boards, lettered in white on spine; laminated pictorial dustwrapper; pp. 855, incl. index; maps; plates. Slight curl to edges of dustwrapper, with trace of foxing to reverse; edges of boards slightly rubbed. Very good condition. Afrikaans text. "In hierdie boek word die proses wat in Armosyn van die Kaap: voorspel tot vestiging, 1415-1651 beskryf is, verder uitgebeeld, en word die ontstaan en aard van die nuwe volksplanting aan die Kaap in al sy fasette belig, met besondere aandag vir individuele lede van die verskillende bevolkingsgroepe: amptenare, vryburgers, vryswartes, vroue, Oosterse ballinge, slawe, bandiete en Khoikhoi. Veral die wêreld van die slawe waarin Armosyn van die Kaap gebore is, geniet aandag, en in geen werk wat tot dusver verskyn het, word die daaglikse lewe van die Kompanjieslawe in sulke detail uitgebeeld nie." .

$40.54

The Touwfontein Letters of William Porter (May-July 1845)

By Schoeman, Karel (editor)

(Cape Town: South African Library, 1992) 0869681052. South African Library General Series, Number 18. 210 x 145 mm; pictorial wrappers; pp. 78, incl. index; monochrome illustrations. Wrappers very slightly rubbed. Very good condition. "Porter's Touwfontein letters are published firstly as an insider's account of an important development in the history of South Africa, for the meeting convened by the Governor in 1845 was the beginning of a chain of events which led to the appointment of a British Resident in the Transorange in the same year, the proclamation of British sovereignty over the area in 1848 and the establishment of the Orange Free State in 1854. In addition, however, the letters also provide an entertaining and informative description of conditions in the interior of South Africa in the 1840s." .

$30.40

Handelsryk in die Ooste: die wêreld van die VOC, 1619-1685

By Schoeman, Karel

(Pretoria: Protea Boekhuis, 2009) 9781869192709. Kolonie aan die Kaap 2. 8vo; original purple boards; laminated pictorial dustwrapper; pp. 351, incl. index; maps. A few fox spots to endpapers. Near-fine condition. Afrikaans text. "Die tweede deel van hierdie vyfdelige werk beskryf die werksaamhede van die VOC in Nederland en die Ooste in die tyd toe sy nedersetting aan die Kaap tot stand gekom het, en die uitgestrekte handelsryk vanaf Arabië tot Japan waarvan dit deel uitgemaak het." .

$33.78

The Griqua Mission at Philippolis, 1822-1837

By Schoeman, Karel (compiler and editor)

(Pretoria: Protea Book House, 2005) 1869190173. Vrijstatia Series, Number 15. 212 x 136 mm; laminated pictorial wrappers; pp. 142, incl. index. Fine condition. "During the period 1814-1828 the London Missionary Society established a number of mission stations and outposts for the Bushmen in the vicinity of the Orange River. The only one ultimately to survive was Philippolis, founded in 1822, which became the capital of a Griqua Captaincy after Adam Kok II and his people settled there four years later. In this book the first fifteen years of mission work at Philippolis, the establishment of Christianity among the scattered inhabitants of the district and the tentative development of the new Griqua polity are described in extensive extracts from the letters and journals of the successive missionaries serving there." .

$20.27

The Cape Odyssey 104

By Athiros, Gabriel, and others (compilers)

(Cape Town: Historical Media, 2014). 244 x 176 mm. Laminated pictorial wrappers; pp. 192, incl. index; lavishly illustrated with contemporary photographs and artwork, in monochrome and full colour, plus some modern photographs. Fine condition. Issue 104: "Wrecked at the Cape Part 1 embraces stories of interesting shipwrecks on the Cape's West Coast - from Hondeklip Bay to Maori Bay at the foot of Karbonkelberg." .

$16.22

Armosyn van die Kaap: voorspel tot vestiging, 1415-1651

By Schoeman, Karel

(Cape Town: Human & Rousseau, 1999) 0798139994. 8vo; light brown boards, lettered in white on spine; laminated pictorial dustwrapper; pp. 314, incl. index; plates; maps. Two ownership inscriptions to front free endpaper, one of which has been crossed out by the second owner; a few fox spots to endpapers, prelims., and reverse of dustwrapper. Very good condition. Afrikaans text. "Armosyn van die Kaap: voorspel tot vestiging, 1415-1651 beskryf die aanloop tot die stigting van die verversingspos aan die Kaap onder Jan van Riebeeck in 1652. Hoofsaaklik aan die hand van eietydse bronne word die verkenningstogte van die vroeë Portugese en Nederlandse skeepvaarders, die opkoms van die Atlantiese slawehandel, die vestiging van 'n Europese handelsryk in die Ooste, die stigting van die Verenigde Oos-Indiese Kompanjie en die opbloei van Nederland in die sewentiende eeu op kleurryke en lewendige wyse uitgebeeld, en die ontwikkeling beskryf wat gelei het tot die uitsending van Van Riebeeck en sy geselskap aan die einde van 1651. 'n Tweede volume sal in aansluiting hierop die eerste tagtig jaar van die blanke volksplanting aan die Kaap beskrywe, met as raamwerk die lewe van die slavin en vryswartin Armosyn van die Kaap." .

$40.54

The Face of the Country: a South African family album 1860-1910

By Schoeman, Karel

(Cape Town: Human & Rousseau, 1996) 0798135522. Photographic portraits from the collections of the South African Library selected and introduced by Karel Schoeman. 4to; original charcoal boards; laminated pictorial dustwrapper; pp. 144, incl. index; monochrome photographs throughout. Occasional fox spot. Very good condition. A remarkable compilation of images, dating from the earliest use of photography in southern Africa, and including many outstanding ethnographic portraits. "From the collections of the South African Library, Cape Town, Karel Schoeman has selected 273 photographs, mainly portraits, to provide and overview of South Africa and its people during half a century in the recent history of the country. Accompanying the photographs is an extensive text in which the images are discussed and events placed in their historical context." .

$27.03

The Cape Odyssey 103

By Athiros, Gabriel, and others (compilers)

(Cape Town: Historical Media, 2014). 244 x 176 mm. Laminated pictorial wrappers; pp. 192, incl. index; lavishly illustrated with contemporary photographs and artwork, in monochrome and full colour, plus some modern photographs. Fine condition. Issue 103: "The Cape Odyssey 103 - the third book to be published in the new Cape Odyssey softcover series - embraces articles from the Woodstock Whisperer (2003 - 2007) together with new material and pictorials. Woodstock, Cape Town's and South Africa's first real suburb, has a treasure house of historic stories and events. Treaty Park in Woodstock is the spot where, in 1806, the history of South Africa changed forever. One of the bravest sea rescues of maritime history took place from Woodstock Beach. This volume captures for posterity articles that relate to this wonderfully colourful suburb." .

$16.22

Next >