Kai Qian; Xiang Fu; Lixin Tao; Chong-Wei Xu

Kai Qian; Xiang Fu; Lixin Tao; Chong-Wei Xu is the author of books such as Software Architecture and Design Illuminated.

Books by Kai Qian; Xiang Fu; Lixin Tao; Chong-Wei Xu