Sign In | Register


RECENT ARRIVALS


Next >

Lyssna Herre, till min bön

By Schütz, Heinrich

Stockholm: Nordiska Musikförlaget, 1950. 27cm, 4 S. score, Svenska NMS 3009. paperback. Fine.

$5.00

Tre bibliska scener / Drei biblische Scenen

By Schütz, Heinrich

Stockholm: Nordiska Musikförlaget, 1947. 27cm, 23 S. score, Svenska / Deutsch. paperback. Fine.

$15.00

Allas ögon vänta på dig, Herre

By Schütz, Heinrich

Stockholm: Nordiska Musikförlaget, 1961. 27cm, 1 S. score, Svenska. paperback. Fine.

$5.00

Kombinerandets konst. Härledning av generativa byggstenar i W.A. Mozarts tonspråk

By Larnestam, Ulf

Uppsala: Uppsala Universitet, 1994. 24cm, 160 s.. paperback. Very Good.

$13.00

Dragspel: Om ett kart och misskant instrument

By Kjellström, Birgit

Stockholm: Sohlmans Förlag, 1976. 22cm, 172p. paperback. Fine.

$18.00

$100.00

Orgelinventarium: Inventarium över bevarade äldre kyrkorglar i Sverige

By Erici, Einar

Stockholm: Kyrkomusikernas Riksförbund, 1965. 22cm, 315p. hardcover. Fine/Very Good.

$25.00

Sångröstens behandling

By Uggla, Madeleine

Stockholm: Carl Gehrmans Musikförlag, 1960. 24cm, 56p. paperback. Fine.

$18.00

Ungdomssånger för hem, skola och gudstjänstbruk

By Svenska Missionsförbundets Förlag

Stockholm: Svenska Missionsförbundets Förlag, 1948. 23cm, 238 s.. hardcover. Very Good.

$15.00

Liten Teaterhistoria

By Reimers, Gerd

Stockholm: Nordiska Musikförlaget, 1969. 19cm, 141p. paperback. Fine.

$16.00

Sångrösten som huvudinstrument en pedagogisk handledning

By Moberg, Ulla ; Uggla, Madeleine

Stockholm: Edition Reimers, 1976. 22cm, 107p. Signed by Author. paperback. Fine.

$15.00

Kyrkorglar

By Grönlunds Orgelbyggeri AB

Gammelstad: Grönlunds Orgelbyggeri AB, 1989. 22cm, 18 s.. paperback. Fine.

$14.00

Allmän musikhistoria

By Wallin, Nils L.

Stockholm: Folkliga musikskolan, 1964. 24 cm, 150 s. Folkliga musikskoölans skriftserie Nr 1. paperback. Very Good.

$10.00

Evangelisk Körmusik: Studiebok för Körer

By Eriksson, Gunnar; Erséus, Torgny

Stockholm: Frikyrkliga Studieförbundet/Moderna Läsares Förlag, 1964. 24cm, 249 s.. hardcover. Very Good.

$22.00

Harmonilære

By Westergaard, Svend

Stockholm: Nordiska, 1961. 24cm, 119 + 98 sidor; Teksthefte + Node-eksempler. paperback. Fine.

$18.00

Världens lilla illustrerade musiklexikon. Nordiskt och speciellt lexikon för tonkonsten m. m. Med inbyggt Supplement till Sohlmans musiklexikon

By Bingmar Lars-Olof

Stockholm: Svenska Samförståndet för musikforskning, 1966. 24cm, 44 s.. paperback. Fine.

$8.00

Gehörsträning + Musikalisk grammatik

By Uggla, Madeleine

Stockholm: Nordiska Musikförlaget, 1964. Set of two books and two reel-to-reel tapes in vinyl pouch. paperback. Fine/Fine.

$44.00

71 Psalmer och visor: Försökshäfte utgivet av 1969 års psalmbokskommitté

By Psalmbokskommitté

Stockholm: Verbum, 1971. 16cm, 92 s.; Swedish text. hardcover. Fine/no dj (as issued).

$18.00

Kyrkovisor för barn

By Svenska kyrkans diakonistyrelses

Stockholm: Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag, 1965. 15cm, 333 s.; Swedish text. hardcover. Fine/no dj (as issued).

$10.00

Körkoraler med svensk text för kyrkoårets samtliga sön- och helgdagar samt de kyrkliga handlingarna

By Bach

Stockholm: Nordiska Musikförlaget, 1935. 23cm, 95p; svenska Språket - Knut Peters u. David Åhlén. paperback. Very Good.

$20.00

Next >