Mira Sacerdoti

Mira Sacerdoti is the author of books such as Italian Jewish Cooking.

Books by Mira Sacerdoti